Welke zorg kunt u als professional bieden aan Huntingtoncliënten?


Welke zorg heeft een cliënt nodig als hij de ziekte van Huntington heeft? Is thuiswonen nog steeds mogelijk? Welke zorgmogelijkheden zijn er nog meer? Omdat ieder mens met deze ziekte uniek is, zijn op deze vragen meerdere antwoorden mogelijk. Atlant heeft als Huntington Expertisecentrum in veel gevallen passende antwoorden op deze vragen.

Als professional leest u meer over het behandeladvies en de begeleiding daarbij aan mensen met de ziekte van Huntington die nog thuis wonen. Ook krijgt u informatie over de dagbehandeling van Atlant. Een ander deel van dit hoofdstuk gaat over de wonen en zorg in het Apeldoornse verpleeghuis Heemhof. Wilt u een bijdrage leveren aan de Huntingtonzorg op de dagbehandeling of op de woonvorm Heemhof? Kijk dan op onze vacaturesite!