Welkom bij het Huntington Expertisecentrum Atlant


Deze website kent drie ingangen, met daarop bij de doelgroep passende informatie: voor cliënten die (mogelijk) de ziekte van Huntington hebben, voor mantelzorgers, die om de cliënt heen staan en voor professionals. Onder professionals verstaan we werkers in het medische circuit. 

Deze website is bedoeld om kennis te delen en advies en ondersteuning te bieden voor cliënt, mantelzorger en professional. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met ons om een afspraak te maken of uw vragen te stellen. Dit kan via het centrale Huntingtontelefoonnummer (055-5067456) of via een mail naar info@atlant.nl.